วิธีการเปลี่ยนรหัสผ่านฐานข้อมูล ( Change Database Password )

1. ล๊อคอินเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ (DirectAdmin)
2. คลิก Mysql Management

database 03


3. คลิกชื่อฐานข้อมูลที่ต้องการเปลี่ยนรหัสผ่าน

database 04


4. คลิก Modify Password

database 05


5. ตั้งค่ารหัสผ่านฐานข้อมูลตามต้องการ และ กด Save

database 06

*** เพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการถูกสุ่มรหัสผ่าน หรือ การ hack ฐานข้อมูล
โปรดตั้งค่ารหัสผ่าน ที่สามารถคาดเดาได้ยาก เช่น ตัวอักษรผสมตัวเลข หรือ ผสมเครื่องหมายพิเศษ !@#$%_-? เป็นต้น

 

  • Sunday, 05 May 2019