02. รายละเอียดคอมพิวเตอร์ – Company Profile

1. คลิกที่  20  เพื่อเข้าดูรายละเอียดคอมพิวเตอร์

    a. Company : ชื่อบริษัทของท่าน
    b. Tel : เบอร์โทรศัพท์บริษัทของท่าน
    c. Network : แผนผังคอมพิวเตอร์และเน็ตเวิร์คของบริษัทท่าน
    d. Other : รายละเอียดข้อมูลต่างๆ

21

2. หน้า Information’s มีรายละเอียดของหัวข้อดังนี้
    a. No. : ลำดับที่
    b. Name : ชื่อผู้ใช้/ชื่อผู้แจ้ง
    c. Com Name : ชื่อเครื่องคอมพิวเตอร์
    d. Brand : ยี่ห้อคอมพิวเตอร์
    e. Model : รุ่นคอมพิวเตอร์
    f. Serial Number : หมายเลขเครื่องคอมพิวเตอร์
    g. Operating System (OS) : ระบบปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
    h. Office : โปรแกรมสำนักงาน
    i. Antivirus : โปรแกรมป้องกันไวรัส
    j. Adobe : โปรแกรมสำหรับแก้ไขข้อมูลไฟล์ PDF
    k. Autodesk : โปรแกรมออกแบบ
    l. Account : โปรแกรมบัญชี
    m. File : ไฟล์ PDF สำหรับแสดงข้อมูลรายละเอียดของเครื่องคอมพิวเตอร์

22

3. คลิกที่ “ Network Diagram : 23  ” เพื่อดู Diagram ของคอมพิวเตอร์

244. คลิกที่ “Other :ข้อมูลอื่นๆ” เพื่อดูรายละเอียดของระบบ
255.แสดงรายละเอียดของระบบ30

6. คลิกที่ 23 เพื่อแสดงรายละเอียดของแต่ละเครื่อง (Computer Profile Summary)

287. แสดงรายละเอียดของแต่ละเครื่อง (Computer Profile Summary)
29

  • Sunday, 05 May 2019