วิธีการตั้งค่าบัญชีอีเมล์ใน Express

1. เปิดโปรแกรม Outlook Express จากนั้นเข้าที่ Menu "Tools" คลิก "Accounts"

express 01


2. จากนั้นคลิก Menu "Add"  เลือก  "Mail" ทางด้านขวามือ

express 02


3. จากนั้นใส่ชื่อของท่าน (จะปรากฎเป็นชื่อผู้ส่ง) ในช่อง "Display Name" แล้วกดปุ่ม "Next"

express 03


4. ใส่ Email Account ตามที่ท่านได้ตั้งค่าในส่วนตั้งค่าอีเมล์แล้วกดปุ่ม "Next"

express 04


5. เลือกรูปแบบของ Email จะเป็น POP3 หรือ IMAP จากนั้นใส่ Incoming mail เป็น mail.yourdomain.com และ Outgoing mail เป็น mail.yourdomain.com เช่น โดเมนเนมของท่านคือ cybernextech.com  ค่า incoming จะเป็น mail.cybernextech.com และค่า outgoing จะเป็น mail.cybernextech.com เป็นต้น เสร็จแล้วกดปุ่ม Next

express 05


6. ใส่ Email Account ในช่อง Account Name และใส่ Password ของ Email ในช่อง Password ที่หัวข้อ  Remember password สามารถทำเครื่องหมายถูก หากต้องการให้เครื่องจำ Password ไว้เวลาต้องการ Check Email ใหม่ค่ะ แล้วกดปุ่ม Next

express 06


7. เสร็จขั้นตอนการเพิ่ม Email Account ใหม่ในโปรแกรม Outlook Express กดที่ปุ่ม Finish

express 07


8. ทำการตั้งค่าสำหรับส่งอีเมล์ออกเพิ่มเติม  โดยเลือกที่ Email Account ที่สร้างขึ้นมาใหม่ และกดที่ปุ่ม Properties ทางด้านขวามือ

express 08


9. จะเข้าสู่หน้า Properties ของ Email จากนั้นเข้าไปที่แท็บ Servers เลือก  My server requires authentication เมื่อเสร็จแล้วก็กดที่ปุ่ม  OK

express 09

express 10

express 11


10. หากต้องการ ทำสำเนา E-mail เก็บไว้บน Server ให้เลือก Tab Advanced  เลือก Leave a copy of messages on the server  แล้วคลิกปุ่ม OK  เป็นอันเสร็จสิ้นวิธีการเพิ่ม Mail Account

express 12

express 13

express 14

express 15

 

หมายเหตุ
ในการตั้งค่า incoming สำหรับรับอีเมล์สามารถตั้งได้แบบ IMAP และ POP3 แต่มีความแตกต่างกันคือ

การตั้งค่า incoming แบบ IMAP จะเป็นการแสดงผลอีเมล์จากเซิฟเวอร์เมล์ในโปรแกรม Mail แต่ไม่ได้ดึงอีเมล์เหล่านั้นลงมาเก็บใน iPhone โดยตรง ทำให้อีเมล์ต้นฉบับยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ วิธีนี้จึงทำให้สามารถเข้าถึงบัญชีอีเมล์เดียวกันจากคอมพิวเตอร์หลายเครื่องพร้อมกันได้ แต่วิธีนี้มีข้อจำกัดการใช้งานที่ขึ้นอยู่กับความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ เพราะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาในการแสดงผลอีเมล์ หากอินเทอร์เน็ตช้า หรืออีเมล์บนเซิฟเวอร์เมล์มีจำนวนมาก หรือมีอีเมล์ขนาดใหญ่ก็อาจทำให้ไม่สามารถแสดงผลอีเมล์บนโปรแกรม Mail ได้

ส่วนอีกรูปแบบคือ การตั้งค่า incoming แบบ POP นั้น เหมาะสมกับการใช้งานอีเมล์ 1 อีเมล์ต่อการตั้งค่าบนโปรแกรม Mail หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง 1 เครื่อง (เครื่องใดเครื่องหนึ่งเท่านั้น) เพราะการทำงานของ POP จะทำการดึงอีเมล์ออกจากเซิฟเวอร์เมล์ลงมาเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง การตั้งค่าแบบ POP จะมีความรวดเร็วเมื่อเปิดอ่านอีเมล์ฉบับเก่าๆที่ถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว แต่ไม่รองรับการใช้งานรับส่งอีเมล์ที่ตั้งบัญชีเดียวกันพร้อมๆกันจากคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่อง หรือระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

  • Sunday, 05 May 2019