01. การเข้าระบบ Helpdesk Support

1. เข้าเว็บไซต์ www.cybernextech.com คลิกเลือก “Suppor” หรือ “ซัพพอร์ต”

1


2.
หลังจากเข้าสู่หน้า Support คลิกกรอบสีขาวเพื่อใส่ "User name" และ "Password" (หากท่านไม่มี User name and Password กรุณาติดต่อทางบริษัทฯ)

2

  • Monday, 08 July 2019