09. ความรู้พื้นฐานเบื้องต้น - Knowledge Base

1. คลิกเลือก “Knowledge Base” ตามภาพ

13

2. หน้า Knowledge Base จะมีรายละเอียดดังนี้

    a. No. : ลำดับที่

    b. Group Name : ชื่อกลุ่มของหัวข้อ

    c. Detail : บอกรายละเอียดของกลุ่มหัวข้อ

    d. ช่องค้นหา : สำหรับค้นหาชื่อกลุ่ม

14

3. คลิกเลือก “Group Name” จะแสดงหัวข้อเรื่องต่างๆ ท่านสามารถเลือกอ่านโดยการคลิกที่ “อ่านต่อ”

15

4. หลังจากคลิก “อ่านต่อ” จะมี popup แสดงเนื้อหาขึ้นมาให้ท่าน

16

  • Sunday, 05 May 2019