วิธีการตั้งค่าบัญชีอีเมล์ใน Microsoft Outlook 2010

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Outlook 2010 จากนั้นกด "Next"

outlook2010 1

2. คลิกเลือกหัวข้อ "Add Account" เพื่อทำการเพิ่มอีเมล์

outlook2010 2

3. ติ๊กเลือกที่ "Manually configure server setting or additional server types" และกด "Next"

outlook2010 3

4. ติ๊กเลือก "Internet E-mail" พร้อมกด "Next"

outlook2010 4

5. ภายในกรอบสีแดงให้ใส่ข้อมูลรายละเอียดอีเมล์ของท่านลงไป

outlook2010 5

6. แสดงรายละเอียดข้อมูลอีเมล์ของท่าน ดังภาพด้านล่าง และทำการคลิกที่ "More Settings..."

outlook2010 6

7. เลือกหัวข้อ "Outgoing Server" และติ๊กเลือกที่ "My outgoing server (SMTP) requires authentication"

outlook2010 7

8. ต่อไปคลิกที่หัวข้อ "Advanced" ทำการกำหนดPort Nubmer ดังนี้

8.1. สำหรับ POP3: 110 และ SMTP: 25

8.2. สำหรับ IMAP: 143 และ SMTP: 25

8.3. กด "OK"

outlook2010 8

9. กดเลือก "Test Account Settings..." หากทดสอบแล้วขึ้นดังภาพตามด้านล่างแสดงว่าอีเมล์ดังกล่าวถูกเซตอย่างถูกต้อง พร้อมกด "Close"

outlook2010 9

10. กด "Finish" และการเสร็จสิ้นการเซตอีเมล์

outlook2010 10

หมายเหตุ

ในการตั้งค่า incoming สำหรับรับอีเมล์สามารถตั้งได้แบบ IMAP และ POP3 แต่มีความแตกต่างกันคือ

การตั้งค่า incoming แบบ IMAP จะเป็นการแสดงผลอีเมล์จากเซิฟเวอร์เมล์ในโปรแกรม Mail แต่ไม่ได้ดึงอีเมล์เหล่านั้นลงมาเก็บใน iPhone โดยตรง ทำให้อีเมล์ต้นฉบับยังคงอยู่บนเซิร์ฟเวอร์ วิธีนี้จึงทำให้สามารถเข้าถึงบัญชีอีเมล์เดียวกันจากคอมพิวเตอร์หลายเครื่องพร้อมกันได้ แต่วิธีนี้มีข้อจำกัดการใช้งานที่ขึ้นอยู่กับความเร็วของสัญญาณอินเตอร์เน็ตที่เชื่อมต่อ เพราะต้องเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตตลอดเวลาในการแสดงผลอีเมล์ หากอินเทอร์เน็ตช้า หรืออีเมล์บนเซิฟเวอร์เมล์มีจำนวนมาก หรือมีอีเมล์ขนาดใหญ่ก็อาจทำให้ไม่สามารถแสดงผลอีเมล์บนโปรแกรม Mail ได้

ส่วนอีกรูปแบบคือ การตั้งค่า incoming แบบ POP นั้น เหมาะสมกับการใช้งานอีเมล์ 1 อีเมล์ต่อการตั้งค่าบนโปรแกรม Mail หรือเครื่องคอมพิวเตอร์เพียง 1 เครื่อง (เครื่องใดเครื่องหนึ่งเท่านั้น) เพราะการทำงานของ POP จะทำการดึงอีเมล์ออกจากเซิฟเวอร์เมล์ลงมาเก็บในเครื่องคอมพิวเตอร์โดยตรง การตั้งค่าแบบ POP จะมีความรวดเร็วเมื่อเปิดอ่านอีเมล์ฉบับเก่าๆที่ถูกดาวน์โหลดเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้ว แต่ไม่รองรับการใช้งานรับส่งอีเมล์ที่ตั้งบัญชีเดียวกันพร้อมๆกันจากคอมพิวเตอร์หลายๆเครื่อง หรือระหว่างคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์

  • Sunday, 05 May 2019