การบำรุงรักษา เพิ่มประสิทธิภาพ หรือ แก้ไข ฐานข้อมูล ( Repair , Check , Optimize Database )

1. ล๊อคอินเข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์ (DirectAdmin)
2. คลิก Mysql Management

database 03


3. คลิกติ๊กถูก ฐานข้อมูลที่ต้องการบำรุงรักษา หรือ แก้ไขข้อผิดพลาด

  • กด Repair เพื่อแก้ไขข้อผิดพลาด ของฐานข้อมูล
  • กด Check เพื่อตรวจสอบ
  • กด Optimize เพื่อตรวจสอบ และเพิ่มประสิทธิภาพ

database 07

 

  • Sunday, 05 May 2019