วิธีการตั้งค่าป้องกันจดหมายขยะ หรือ Spam Mail ( Spamassassin Setup )

1. เข้าสู่ระบบจัดการเว็บไซต์
2. เลือก เมนู Spamassassin Setup

email 10

การกำหนดและตั้งค่าระบบ มีดังนี้

Where do you want the spam to go? / ให้ระบบทำอย่างไรเมื่อตรวจพบจดหมายขยะ
Inbox (don't block it) / ทำการส่งเข้า Mail box ปกติ
Redirect it to the catch-all ~/.spamassassin/spam folder. / ทำการย้ายไปยังโฟลเดอร์ Spam
Send the spam to the appropriate users's spam folder. / ทำการย้ายไปโฟลเดอร์ Spam ของ User นั้น
Delete the spam. / ทำการลบจดหมายขยะนั้นทิ้งไป ** แนะนำ

What score threshold do you wish to use? / ระดับการกรองจดหมาย
Low Threshold (5.0) / ** แนะนำ

Would you like to delete high scoring spam? / การกำหนดว่า หากมีการส่งเข้ามากี่ครั้งถึงจะดำเนินการ
No, do not block high scoring spam. Use only the threshold in the previous section. / ** แนะนำ

Do you wish to rewrite the subject of a spam email? / เมื่อระบบตรวจพบจดหมายดังกล่าวเป็น Spam ท่านจะดำเนินการอย่างไร
Yes, set the subject to the following: / แก้หัวข้อจดหมายใหม่ ตามค่าที่ตั้งไว้
No, leave the subject unchanged. / ไม่ดำเนินการใดๆ ** แนะนำ

How should the spam be delivered?
Use attachments. / ** แนะนำ

Email Blacklist Email Whitelist คือ
การตั้งค่า list ชื่อผู้ส่งเมล์ หรือ ทุกๆ ชื่อผู้ส่งภายใต้โดเมนที่กำหนด
ที่เราไม่ต้องการรับแน่นอน และ ต้องการรับแน่นอน

email 11

กดปุ๋ม SAVE เพื่อให้ระบบเริ่มทำงาน

  • Sunday, 05 May 2019