ประกาศปรับราคาค่าบริการโดเมน .com

ทางบริษัทฯ ขอแจ้งให้ทราบว่าตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2562 เป็นต้นไป จะมีการปรับราคาค่าบริการโดเมน .com จากเดิมราคา 400 บาท เพิ่มขึ้นเป็น 450 บาท โดเมนอื่นยังคงราคาเดิมไว้

สำหรับราคาโดเมนทั้งหมด(ราคาปัจจุบัน) สามารถดูได้ที่นี่ https://cybernextech.com/index.php/en-us/servicesen/domainnameen