สำหรับลูกค้าที่จดโดเมนต้องยืนยันอีเมล์

ภาพตัวอย่างลิงค์อีเมล์

verifydomain

หลังจากคลิกยืนยันแล้ว จะมีข้อความแจ้งผล เพียงเท่านี้ก็เสร็จขั้นตอนการยืนยัน

domain1