จดทะเบียนชื่อโดเมน / Domain Name Registration


* Indicate required field.
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
โปรดระบุ Name Server ของท่าน กรุณากรอกลงในช่องด้านล่างนี้ หรือหากต้องการใช้โฮสติ้งของเราปล่อยให้เป็นไปตามค่าเริ่มต้นที่แสดงอยู่ด้านล่าง
Invalid Input
Invalid Input
Invalid Input
โดเมนเนม / Domain Name :..
ชื่อผู้ถือครองโดเมนเนม / Account holder information
ชื่อ / Name :.
นามสกุล / Lastname :.
บริษัท / Company :.
ที่อยู่ / Street Address :.
อำเภอ / City :.
จังหวัด / Province :.
รหัสไปรษณีย์ / Postal Code :.
ประเทศ / Country :.
โทรศัพท์ / Telephone Number :.
แฟกซ์ / Fax Number :.
อีเมล์ / E-mail Address :.
รวมค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น / Price and Total Price
โดเมนเนม / Domain Name :. บาท / ปี
พื้นที่เว็บไซต์ / Web Hosting :.
ราคาสินค้า / Goods Value :. บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% / V.A.T :. บาท
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น / Grand Total :. บาท
การชำระเงิน / Payment
ท่านสามารถชำระเงินด้วยวิธีการโอนเงินหรือการสั่งจ่ายเช็คตามรายชื่อบัญชีด้านล่างนี้ และเมื่อชำระเงินแล้วโปรดแจ้งการชำระเงินโดย
   • ส่งใบ Payin slip มาที่อีเมล์ sales@cybernextech.co.th หรือ
   • โทรยืนยันการชำระเงินมาที่ 02-375-2488 หรือ
   • กรอกข้อมูลการชำระเงินที่ >>แจ้งการชำระเงิน <<
‎Kasikorn_Bank ธนาคารกสิกรไทย สาขาเอ็นมาร์ค พลาซ่า บางกะปิ
ชื่อบัญชี บจก. ไซเบอร์ เนกเทค
บัญชีออมทรัพย์ เลขที่ 675-2-06290-9
หมายเหตุ: หลังจากแจ้งการชำระเงินแล้วยังไม่ได้รับการตอบกลับภายใน 3วัน กรุณาติดต่อบริษัท ไซเบอร์ เนกเทค จำกัด โทรศัพท์หมายเลข 02-375-2488 หรืออีเมล์ sales@cybernextech.co.th