Image

บริษัท ไซเบอร์ เนกเทค จำกัด

เปิดดำเนินการให้บริการแบบครบวงจร พร้อมให้คำปรึกษา คำแนะนำเพื่อให้องค์กรของท่านมีประสิทธิ์ภาพสูงสุด โดยบริการจากทางบริษัทฯ คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เน้นคุณภาพ ประสิทธิภาพ มาตรฐาน เพื่อให้องค์กรของท่านปราศจากปัญหา พัฒนาและทันต่อการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา

เราพร้อมให้บริการท่านแบบครบวงจรทั้งด้านบริการดูและระบบคอมพิวเตอร์ บริการจดโดเมนเนม บริการพื้นที่โฮสติ้ง บริการออกแบบเว็บไซต์ บริการดูแลเว็บไซต์ ยังมีระบบควบคุมการเข้า-ออก ติดตั้งระบบกล้องวงจรปิดและระบบตู้โทรศัพท์สาขา และท่านมั่นใจได้ว่าการบริการจากทางบริษัทฯ สามารถเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานในองค์กรของท่านโดยปราศจากปัญหา

Image
ความเชี่ยวชาญ
บริษัทฯ มีทีมวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญทั้งด้านระบบคอมพิวเตอร์และระบบเน็คเวิร์ค อาทิ
O Server / Clients
O Switch / Router / Wi-Fi
O WAN Optimization
O UTM / IPS / SSL / VPN
O Load Balancer
O Software
O CCTV System / Access Control System
O PABX & Phone System
นโยบายการให้บริการ

บริษัทฯ มีระบบการให้บริการแบบการทำงานเป็นทีม ตรงตามความต้องการลูกค้า เน้นบริการที่รวดเร็ว วิเคราะปัญหาพร้อมแก้ไขได้ตรงจุด สรุปผล เน้นการวางแผน และปรับคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายงานในอนาคตให้กับลูกค้า

“บริการรวดเร็ว ตรงเวลา ตรงความต้องการ และความพึงพอใจของลูกค้า”

สินค้าและบริการจากทางบริษัท
บริการจากทางบริษัทฯ คำนึงถึงความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก เพื่อให้ท่านพึงพอใจกับบริการหรือสินค้าที่ได้รับจากเรา

O บริการจดโดเมนเนม / พื้นที่โฮสติ้ง
O บริการ IT Outsource ดูแลระบบคอมพิวเตอร์
O บริการออกแบบเว็บไซต์ / ดูแลเว็บไซต์
O บริการสินค้าด้านไอที อุปกรณ์ต่างๆ
O ระบบกล้องวงจรปิด
O ระบบควบคุมการเข้า-ออก
O ระบบโทรศัพท์และตู้สาขาในสำนักงาน