เลือกแพ็คเกจออกแบบเว็บไซต์

Package Bronze Silver Gold Special
   จำนวนหน้าเว็บไซต์(เมนูหลัก - เมนูย่อย) 1 - 10 1 - 15 1 - 20 XXX
   แสดงเนื้อหา บทความ ok ok ok ok
   ภาพนิ่งส่วนหัวของเว็บไซต์ ok ok ok ok
   ภาพสไลด์ส่วนหัวของเว็บไซต์ x ok ok ok
   ภาพเคลื่อนไหวส่วนหัวของเว็บไซต์(Flash Header) x x ok ok
   แสดงภาพรวม(Flash Introduction) x x x ok
   แบบฟอร์มส่งอีเมล์(Contact Form) ok ok ok ok
   ตัวนับสถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์ ok ok ok ok
   ระบบค้นหาข้อมูลภายในเว็บไซต์ ok ok ok ok
   ระบบเว็บบอร์ด พร้อมระบบสมาชิก x x ok ok
   ระบบแกลลอรี่โชว์ภาพ x ok ok ok
   ระบบเว็บไซต์ 2 ภาษา x x ok ok
   ระบบ Product Catalog ออนไลน์ x x x ok
   ระบบ Shopping Cartซื้อขายออนไลน์ x x x ok
   ค่าบริการออกแบบเว็บไซต์ :: สอบถาม :: :: สอบถาม :: :: สอบถาม :: :: สอบถาม ::

เงื่อนไขบริการ

 • จำนวนหน้าเว็บไซต์ อ้างอิงจากกระดาษ A4
 • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
 • ทุก Package ไม่รวมค่า Domain & webdesign
 • ลูกค้าจัดส่งรายละเอียดเว็บไซต์หรือเว็บไซต์ตัวอย่าง เข้ามาที่อีเมล์ support@cybernextech.co.th
 • ผู้ให้บริการจะตรวจสอบและวิเคราะห์รายละเอียดเบื้องต้น แล้วจะจัดส่งใบเสนอราคาให้กับลูกค้า
 • เมื่อลูกค้าตกลงราคาและรูปแบบเว็บไซต์ ผู้ให้บริการจะขอข้อมูลสำหรับจัดทำเว็บไซต์
 • ระยะเวลาจัดทำเว็บไซต์ขึ้นอยู่ความเร็วหรือช้าในการส่งข้อมูลของลูกค้า
 • ผู้ให้บริการจะจัดเก็บเงินมัดจำ 50% หลังจากส่งตัวอย่างเว็บไซต์ให้กับทางลูกค้าพิจารณาเรียบร้อยแล้ว "ตกลงใช้เว็บดังกล่าว"
 • เมื่อจัดทำเว็บไซต์เสร็จ ผู้ให้บริการจะขอรับค่าบริการส่วนที่เหลืออีก 50% ภายหลังส่งมอบ
 • เมื่อส่งแบบเว็บไซต์ให้ตรวจ ผู้ให้บริการจะแก้ไขให้ฟรี 2ครั้ง ครั้งต่อไปคิดค่าบริการตามความยากง่ายของเนื้องาน

หมายเหตุ

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า