เลือกแพ็คเกจดูแลเว็บไซต์

รายละเอียดบริการ A B C D
   อัพเดท หรือแก้ไขข้อมูล 1 – 10 หน้า 11 – 20 หน้า 21 – 30 หน้า 30 หน้าขึ้นไป
   ค่าบริการ 1 เดือน 900 บาท 1,200 บาท 1,500 บาท Call
   ค่าบริการ 3 เดือน 2,600 บาท 3,400 บาท 4,300 บาท Call
   ค่าบริการ 6 เดือน 5,100 บาท 6,800 บาท 8,500 บาท Call
   ค่าบริการ 1 ปี 9,700 บาท 12,900 บาท 16,200 บาท Call
   การอัพเดทและสำรองข้อมูล 2 ครั้ง / เดือน 4 ครั้ง / เดือน 6 ครั้ง / เดือน Call
   การดูแลเว็บไซต์ ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน Call
   ดูแลตรวจเช็คความถูกต้อง ทุกวัน ทุกวัน ทุกวัน Call
   เพิ่มไฟล์ข้อมูลและรูปภาพ ok ok ok ok
   ขอใบเสนอราคา :: Order Now :: :: Order Now :: :: Order Now :: :: Order Now ::

เงื่อนไขบริการ

  • จำนวนหน้าเว็บไซต์ อ้างอิงจากกระดาษ A4
  • ราคาดังกล่าวยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %
  • บริการนี้ไม่รวมการปรับเปลี่ยนหรือเพิ่มเติมโครงสร้างเว็บไซต์
  • ลูกค้าจะต้องส่งข้อมูลในการอัพเดททุกครั้งให้กับทางบริษัทฯ ตามตกลงกัน
  • กรณีลูกค้าไม่ได้ส่งข้อมูลให้ตามตกลง ถือว่าสละสิทธิ์ในการอัพเดทครั้งนั้นๆ

หมายเหตุ

  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงอัตราค่าบริการโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า